Drukāt

Skaitļi un fakti

ieteka udens 800Novada teritorija: 84 km2 
Carnikavas novada teritorijā kopumā ir 5 upes un kanāli, 5 ezeri un 4 salas.

Iedzīvotāju skaits: aptuveni  7000 (vasarā iedzīvotāju skaits trīskāršojas)

Administratīvais centrs: Carnikava
Attālums no Carnikavas ciema līdz Rīgai - 29 km.

Apdzīvojuma struktūra: Carnikavas novadā ir 11 ciemi – Carnikava, Eimuri, Garciems, Garupe, Gauja, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežciems, Mežgarciems, Siguļi.

Transporta infrastruktūra: Carnikavas novadu šķērso 1. šķiras ceļš Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži (P1). Teritorijas austrumu pusē piekļaujas autoceļš Via Baltica (E67). Novadam cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Skulte (ar 4 stacijām un 2 pieturas punktiem)

Dabas resursi: 19 km piekrastes līnija gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti no Kalngales līdz Lilastei. Mežsaimniecības un īpaši aizsargājamās teritorijas aizņem 55,06%, lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 20,73%, bet ūdens objektu zeme - 6,67% Carnikavas novada teritorijas.

Aizsargājamās dabas teritorijas: dabas parks "Piejūra" ir iekļauts Eiropas Savienības izveidotajā īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Novadā ir divas Gaujas grīvas ainavu aizsargājamās teritorijas, kā arī Baltijas jūras piekraste.

Novada nozīmīgākie objekti: dabas parks "Piejūra", paraboliskās kāpas, ezeri: Ummis, Garezeri, Dzirnezers, Laveru ezers un Pulksteņu ezers. Carnikavas evaņģēliski luteriskā baznīca Siguļos, Carnikavas novadpētniecības centrs, Carnikavas muižas parks, Mežgarciems, kā arī citi objekti.